Tilføj til favoritter
 
Fjern fra favoritter

Molar masse af luft

Lommeregner Mol masse af gas onlineberegning - gør det muligt at beregne molarmasse gas ved den givne volumen, vægt, temperatur og gastryk.
Trykke
Molar masse af luft er 28.97 g / mol

Molar masse ny beregning

Vælg gas fra listen eller indtast parametre

  
Gas:
Beregn den molære masse af luft
Mol masse er en fysisk egenskab defineret som massen af ​​et givet stof divideret med dens mængde stof, så det er en vægt på et mol stof. Mol masse er defineret fra idealgasloven (ligning Mendeleev-Clapeyron):
hvor - Gastryk, - Molære volumen, - Masse af gas, - Molær masse, - Universal gas konstant, - Absolutte temperatur