Tilføj til favoritter
 
Fjern fra favoritter

Ideel gaslov ligning lommeregner

Ideel gaslov ligning regnemaskine giver dig mulighed for at beregne tryk, volumen, temperatur og mol gas fra idealgas ligningen.

Beregn volumen, temperatur, tryk eller mol gas

       
Temperatur:
Tryk:
Muldvarpe: muldvarp
Resultat i:
Idealgas lov fastslår, at produktet af et tryk og gasvolumen er proportional med produktet af temperatur og molær masse af gas: PV = nRT, hvor P - gastryk, V - gasmængde, n - molarmasse af gas, T - gastemperaturen, R - universal gas konstant = 8.314 Jouls/(mol*K)